Wybierz: PL ENG
Wybierz: £ $ PLN
Jesteś tutaj: Książki Mistyczne Miasto Boże - Maria z Agredy

Mistyczne Miasto Boże - Maria z Agredy

Waga:0.60kg
Producenci: Wydawnictwo Michalineum
Cena:
34.00PLN
Dodaj do koszyka
szt
  • Opis
  • Komentarze 0
  • Zapytaj o produkt
  • Poleć znajomemu

Opis

RECENZJA WŁASNA - NASZ SKLEPIK TRADYCJI REKOMENDUJE:


Cudowna, zdumiewająca książka!

Autorka dzieła „Mistyczne Miasto Boże" czyli Służebnica Boża María z Ágredy żyła w latach 1606 - 1665, była hiszpańską zakonnicą z Zakonu Sióstr Franciszkanek od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, do którego wstąpiła w 1619r w Agredzie. W zakonie przybrała imię siostry Marii od Jezusa. María z Ágredy była mistyczką i wizjonerką. Posiadała dar bilokacji. Zmarła w opinii świętości 24 maja 1665 roku. W 1673 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, który do dnia dzisiejszego nie został zakończony.

Co to jest w ogóle „Mistyczne Miasto Boże" ? Nie co ale KTO! To jest MARYJA, Niepokalanie Poczęta, Pełna Łaski Bogarodzicielka.

„Mistyczne Miasto Boże" to zdumiewający i niezwykle pobożny a tym samym fascynujący opis życia Matki Bożej od momentu poczęcia aż do chwili Wniebowzięcia i Ukoronowania Niepokalanej na Królową Nieba i ziemi. Książka ta jest natchniona i ewidentnie pisana pod asystencją Ducha Świętego a sama Maryja z pewnością czuwała nad jakością tego wspaniałego dzieła. Bo zaiste jest to monumentalne DZIEŁO!

Bez Matki Bożej jesteśmy jak ślepcy w ciemnym i złowrogim lesie. To Ona wskazuje nam kierunek, to Ona jest swoistym drogowskazem do Jej Syna. Bez Matki Bożej droga do Nieba, do uświęcenia jest prawie niemożliwa. Prawie każdy zgubi się w odmętach doczesnego życia.

Ale Matka Boża nie zostawia swoich dzieci, którzy Ją kochają. Zaś wybitne dzieło „Mistyczne Miasto Boże" pomoże pokochać Maryję jeszcze bardziej. Po przeczytaniu tej książki życie już nie będzie takie same. Nasz Sklepik Tradycji rekomenduje tą pozycję i zachęca do jej zakupu. To dzieło uświęca człowieka i otwiera duszę na Niebiańskie Cuda.

A największym Cudem Pana Boga jest NIEPOKALANA, nasza JEDYNA Matka!

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28 III 1985 r.

Spis treści:

Od Wydawcy

Część pierwsza
Od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do Wcielenia w Jej żywocie Syna Bożego

I. Powody, dla których Pan Bóg objawił mi życie Królowej niebios, Najświętszej Maryi Panny
II. Niezbadana Istota Boga. Postanowienie stworzenia świata
III. Stworzenie aniołów. Strącenie Lucyfera
IV. Stworzenie pierwszych ludzi. Popełnienie grzechu pierworodnego
V. Rozmnożenie rodu ludzkiego. Tęsknota za zbawicielem. Joachim i Anna
VI. Niepokalane Poczęcie Maryi
VII. O pełnym łask narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym, jak w niebie odebrała swoje imię
VIII. Święte dzieciństwo Maryi
IX. Ofiarowanie Maryi
X.
XI. Żywot Najświętszej Panny w świątyni Jerozolimskiej. Śmierć Jej świętych rodziców. Wewnętrzne cierpienia
XII. O cnotach Najświętszej Panny, a w szczególności o Jej wierze
XIII. O nadziei Najświętszej Panny
XIV. O miłości Najświętszej Maryi Panny
XV. O zaślubinach Najświętszej Panny ze świętym Józefem

Część druga
Od Wcielenia Syna Bożego do Jego Wniebowstąpienia 

XVI. Jak Najświętsza Maryja Panna w ciągu dziewięciu dni została przygotowana do przyjęcia tajemnicy Wcielenia Syna Bozego
XVII. Wcielenie Syna Bożego w dziewiczym łonie Maryi
XVIII. Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę
XIX. Św. Józef postanawia opuścić MAryję, jednak Archanioł Gabriel oznajmia mu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego
XX. Najświętsza Panna z pokorą służy św. Józefowi
XXI. Cesarz August wydaje rozkaz "spisu powszechnego". Maryja i Józef udają się w podróż do Betlejem
XXII. Narodzenie w Betlejem Judzkim naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa
XXIII. Hołd pasterzy. Obrzezanie Jezusa
XXIV. Hołd świętych trzech Króli
XXV. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Jerozolimskiej
XXVI. Ucieczka do Egiptu
XXVII. Pobyt świętej Rodziny w Heliopolis. Powrót do Nazaretu
XXVIII. Wewnętrzne cierpienia Najświętszej Panny. Jezus w świątyni
XXIX. Jak Jezus pouczał swoją Najświętszą Matkę o prawie łaski
XXX. Jak Jezus i Maryja modlili się o zbawienie ludzi
XXXI. Błogosławiona śmierć świętego Józefa
XXXII. Najświętsza Maria ofiarowuje swego Boskiego Syna ku odkupieniu ludzi. Jezus opuszcza Nazaret
XXXIII. Chrzest Jezusa. Pobyt na pustyni. Działalność Jego Najświętszej Matki w tym czasie
XXXIV. Maryja nieustannie towarzyszy Jezusowi podczas Jego nauczania
XXXV. Triumfalne wejście Jezusa do Jeruzalem. Pożegnanie z Najświętszą Matką
XXXVI. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu Ołtarza
XXXVII. Jezus na Górze Oliwnej. Smutek Maryi
XXXVIII. Jezus przed Annaszem i Kaifaszem
XXXIX. Jezus przed Piłatem. Biczowanie; cierniowa korona; wyrok śmierci
XL. Droga krzyżowa Jezusa
XLI. Jezus na krzyżu
XLII. Maryja - jedyna spodkobierczyni zasług Jezusa Chrystusa
XLIII. Zwycięstwo ukrzyżowanego Jezusa nad piekłem
XLIV. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
XLV. Chwalebne Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

Część trzecia
Od zesłanie Ducha Świętego do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

XLVI. Zesłanie Ducha Świętego
XLVII. Kazanie apostołów. Troska Maryi o nowo nawróconych
XLVIII. Chrzest nowo nawróconych. Pierwsza Msza Święta. Ustawiczna obecność Najświętszego Sakramentu w Sercu Maryi
XLIX. Troskliwość Najświętszej Maryi Panny a apostołów i wiernych
L. Śmierć św. Szczepana. Prześladowanie Kościoła. Apostolskie wyznanie wiary. Rozdzielenie apostołów
LI. Pobyt Maryi w Efezie
LII. Sobór Apostolski. Zwycięstwo Maryi nad piekłem
LIII. Troskliwość Najświętszej Panny o apostołów
LIV. Jak Najświętsza Panna rozważała mękę Pana Jezusa. Jej pełne pokory uszanowanie przy przyjmowaniu Komunii świętej
LV. Jak Najświętsza Panna uroczyście obchodziła święta, a zwłaszcza dzień Niepokalanego Poczęcia
LVI. Bóg przez Archanioła Gabriela powiadamia Maryję, że będzie żyła jeszcze trzy lata
LVII. Błogosławiona i chwalebna śmierć Maryi
LVIII. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
LIX. Ukoronowanie Maryi, Królowej nieba i ziemi
LX. Zatwierdzenie ksiażki przez Trójcę Przenajświętszą


Dane techniczne:


Ilość stron: 352


Okładka: Miękka


Rok wydania: 


Wydawnictwo: Michalineum


Mocowanie: Klejona


Inne: 


Zapytaj o produkt

Komentarze

Poleć znajomemu

Nasi klienci kupili także

REKLAMA --> RADIO CHRYSTUSA KRÓLA W ŁODZI <-- REKLAMA