Wybierz: PL ENG
Wybierz: £ $ PLN
Jesteś tutaj: Książki Matka Łaski Bożej - Stanislaus M. Hogan OP

Matka Łaski Bożej - Stanislaus M. Hogan OP

Waga:0.14kg
Producenci: Matris
Cena:
32.00PLN
Dodaj do koszyka
szt
  • Opis
  • Komentarze 0
  • Zapytaj o produkt
  • Poleć znajomemu

Opis

Pierwszy polski przekład książki o. Hogana, dominikanina z Irlandii, wiernego nauczaniu Kościoła katolickiego, zwłaszcza Doktora Anielskiego. Autor jasno i prosto tłumaczy czym jest łaska oraz dlaczego i w jaki sposób Maryja jest Matką łaski Bożej (duchową Matką ludzi) a także Jałmużnikiem – Najwyższą Szafarką – Rozdawczynią – Skarbniczką i Pośredniczką wszystkich łask. Czytelnik znajdzie tu rzetelne wyjaśnienie rzeczywistej pomocy Maryi w codziennym działaniu dla realizacji naszego zbawienia.
 
Zrozumienie natury działania Maryi jako najdoskonalszej istoty ludzkiej, całkowicie Bożej, udzielającej każdemu człowiekowi wszystkich łask, w każdej chwili życia, może służyć w praktyce skuteczniejszemu ich przyjmowaniu, docenianiu i odpowiadaniu na Jej miłość – skutecznemu współdziałaniu z Niepokalaną.
 
Książka dla wszystkich, którzy pragną lepiej poznawać Maryję i pozwalać, aby to Ona formowała ich na Boże podobieństwo – porządkując, wzmacniając, doskonaląc ich władze, zwłaszcza te duchowe (rozum i wolę) oraz uzdalniając do współpracy z łaską.
„We mnie wszelka łaska drogi i prawdy.” (Syr 24, 18)
 
Imprimatur:
Kuria Metropolitalna Warszawska
1.08.2022/Nr 1809/D/2022
† Rafał Markowski
Bp Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, Wikariusz Generalny
ks. dr Piotr Odziemczyk, Wicekanclerz

 
Wstęp
Zwracamy się do Najświętszej Panny w Litanii Loretańskiej jako do Matki łaski Bożej. Dlaczego tak nazywamy Maryje? Jakie jest znaczenie tego wezwania?
Ta niewielka książka jest próba odpowiedzi na te pytania w sposób tak jasny i prosty, jak to tylko możliwe. Nie jest ona tym, co powszechnie nazywa się literaturą „pobożnościową”; jest ona w istocie teologiczna. Jednak ponieważ ma na celu przedstawienie teologicznych powodów katolickiego nabożeństwa do Najświętszej Panny – a solidne nabożeństwo do Dziewicy Matki Bożej wynika z rzeczywistego poznania, czym Ona jest sama w sobie, w relacji do Boga oraz do ludzkości – mamy nadzieje, ze przysłuży się pobożności.
Autor pragnie wyrazić swoje wielkie zobowiązanie wobec znakomitego dzieła La Mère de Grâce autorstwa ojca Édouarda Hugona OP, za którym uważnie podążał; oraz wspaniałej i wyczerpującej pracy ojca Jean-Baptiste Terriena SJ, La Mère de Dieu et laMère des hommes.

[Fragmenty]
Abyśmy mogli docenić prawo Matki Bożej do tytułu „Matki łaski Bożej” powinniśmy jak najdokładniej pojąć, co rozumie się przez łaskę, jaki jest jej charakter i skutki oraz jakie jest znacznie terminu „pełna łaski” w odniesieniu do Matki Bożej.
W najszerszym znaczeniu łaska oznacza dar lub przysługę, dobrowolnie i bezinteresownie udzieloną przez jedną osobę drugiej. Stąd w tym znaczeniu nasza natura, zdolności, działania i egzystencja są łaskami, którymi Bóg nas obdarzył, ponieważ wszyscy musimy przyznać, że „On nas stworzył” takimi jakimi jesteśmy i czym jesteśmy, i że dał nam te dary dobrowolnie i zupełnie bez naszego prawa do ich otrzymania.
W języku teologicznym przez łaskę rozumie się tę nadnaturalną, nadprzyrodzoną pomoc udzieloną przez Boga człowiekowi, dzięki której życie ludzkie zostaje wyniesione do sfery nadprzyrodzonej, a ludzkie działania zyskują Bożą aprobatę, dzięki której stają się środkiem do zdobycia życia wiecznego i nagrody. Jest to dar, ustanawiający łączność pomiędzy ludzką mocą a Bogiem, jako Przedmiotem ludzkiego intelektu i woli, poznawanym i miłowanym nadnaturalnie.
(…)
Łaska jest darem nadprzyrodzonym, dobrowolnie udzielonym przez Boga duszy, wynosząc ją do sfery nadprzyrodzonej, czyniąc ją miłą w oczach Boga i sprawiając, że każde działanie dokonane pod jej wpływem jest godne Bożej aprobaty. Łaska to sprawia, ponieważ, jak naucza św. Tomasz, jest ona „pewnym udziałem w Bożej naturze”, jak też mówił Książę Apostołów na długo przed Doktorem Anielskim. Ten dar znacznie przekracza naturalne potrzeby duszy. Jego zadaniem jest wzniesienie duszy do sfery boskości, a ponieważ jest to „pewien udział w Bożej naturze” w pełni osiąga swój cel.
(…)
Dobroczynny wpływ Maryi Niepokalanej dał się odczuć w każdym czasie, w każdym kraju, wśród wszystkich narodów. Tam, gdzie jest prawdziwe Jej oddanie i niezachwiana wierność, znajdujemy również nie tylko prawdziwą pobożność, głęboką i żarliwą miłość do Jej Syna, cześć dla spraw duchowych i gorliwą miłość do Boga; dostrzegamy również wyższy standard moralności i większą doskonałość myśli. Wynika to z uznania godności i pozycji Niepokalanej; wynika to również z uznania faktu, że Matka Boża jest Matką rodzaju ludzkiego. Od dzieciństwa do starości, we wszystkich próbach życia, w chwilach smutku i w dniach radości, obraz Dziewicy-Matki jest zawsze jasny i żywy przed oczami i w sercach Jej czcicieli, karcąc je i zmiękczając, podbijając i uświęcając. Ci, którzy kochają Matkę Bożą, patrzą na Nią jak na swoją matkę, z miłością i czcią, także z ufnością, jak na najlepszą przyjaciółkę i najpewniejszą pomoc.


Dane techniczne:


Ilość stron: 140


Okładka: Miękka


Rok wydania: 2022


Wydawnictwo: Matris


Mocowanie: Klejona


Inne: ---


Zapytaj o produkt

Komentarze

Dodane komentarze nie są weryfikowane ani moderowane przez sklep https://www.tradycja-katolicka.pl.

Poleć znajomemu

Nasi klienci kupili także

REKLAMA --> RADIO CHRYSTUSA KRÓLA W ŁODZI <-- REKLAMA