Wybierz: PL ENG
Wybierz: £ $ PLN
Jesteś tutaj: Książki Katechizm Katolicki Św. Piusa X - popielaty

Katechizm Katolicki Św. Piusa X - popielaty

Waga:0.25kg
Producenci: WDS
Cena:
25.90PLN
Dodaj do koszyka
szt
  • Opis
  • Komentarze 0
  • Zapytaj o produkt
  • Poleć znajomemu

Opis

Sięgając do dziedzictwa nauczania katolickiego przypominamy ogłoszony w początkach dwudziestego wieku z polecenia św. Piusa X (pontyfikat w latach 1903-1914) katechizm, który stał się popularnym wykładem zasad wiary katolickiej i w jednolitej formie był studiowany na całym świecie przez wiernych świeckich.

Katechizm ten był wpierw wykorzystywany do nauczania wiernych w prowincji rzymskiej, a później w innych regionach Włoch. Nie został nakazany przez papieża całemu Kościołowi, ale św. Pius X wyraził życzenie, aby biskupi wprowadzali go do użycia na terenie swych diecezji.

Publikacją tego katechizmu papież pragnął spełnić powszechną potrzebę wiernych posiadania łatwo zrozumiałego, pięknego w swojej prostocie wykładu katolickiej nauki o wierze, modlitwie, przykazaniach, sakramentach i cnotach.

Oby to wydanie Katechizmu katolickiego św. Piusa X było pomocne dla księży, nauczycieli i rodziców w dziele przekazywania wiedzy i miłości do nauki Kościoła katolickiego ich uczniom i dzieciom w całej pełni i pięknie.
Mamy nadzieję, że katechizm ten pomoże również dorosłym katolikom odnowić i pogłębić ich własną znajomość wiary. Dla katechumenów byłoby nader pomocnym, gdyby towarzyszył im na drodze pełnego poznawania jedynej, prawdziwej wiary.

Oby czysta wiedza na temat wiecznych prawd naszej wiary dała wszystkim czytelnikom mocną pewność, że prawdy te są fundamentem niezachwianych cnót. Niech Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wyprasza wszelkie łaski dla czytelników tego tomu.

Spis treści:

Lekcja wstępna

O nauce chrześcijańskiej i o jej głównych częściach

Część I

Apostoslkie wyznanie wiary
Wyznanie wiary w znaczeniu ogólnym
Pierwszy artykuł Wyznania wiary
O Bogu, Ojcu Wszechmogącym
O stworzeniu
O Aniołach
O człowieku
Drugi artykuł Wyznania wiary
Trzeci artykuł Wyznania wiary
Czwarty artykuł Wyznania wiary
Piąty artykuł Wyznania wiary
Szósty artykuł Wyznania wiary
Siódmy artykuł Wyznania wiary
Ósmy artykuł Wyznania wiary
Dziewiąty artykuł Wyznania wiary
O Kościele w znaczeniu ógólnym
O Kościele w znaczeniu szczegółowym
Kościół nauczający i nauczany
O papieżu i o biskupach
O świętych obcowaniu
O tych, którzy znajdują się poza wsólnota świętych
Dziesiąty artykuł Wyznania wiary
Jedynasty artykuł Wyznania wiary
Dwunasty artykuł Wyznania wiary

Część II

Modlitwa
O modlitwie w znaczeniu ogólnym
Modlitwa Pańska
O Modlitwie Pańskiej w znaczeniu ogólnym
O pierwszej prośbie
O drugiej prośbie
O trzeciej prośbie
O czwartej prośbie
O piątej prośbie
O szóstej prośbie
O siódmej prośbie
Pozdrowienia Anielskie

Część III

O przykazaniach Bożych i kościelnych
O przykazaniach Bożych w znaczeniu ogólnym
O pierwszym przykazaniu Bożym
O drugim przykazaniu Bożym
O trzecim przykazaniu Bożym
O czwartym przykazaniu Bożym
O piątym przykazaniu Bożym
O szóstym i dziewiątym przykazaniu Bożym
O siódmym przykazaniu Bożym
O ósmym przykazaniu Bożym
O dziesiątym przykazaniu Bożym
O przykazniach kościelnych
Przykazania Kościelne w znaczeniu ogólnym
O pierwszym przykazaniu kościelnym
O drugim przykazaniu kościelnym
O trzecim przykazaniu kościelnym
O czwartm przykazaniu kościelnym
O piątym przykazaniu kościelnym

Część IV

Sakramenty święte
O istocie skaramentów świętych
O głównym skutku skaramentów, czyli o łasce
O charakterze wyciskacnym na duszy przez niektóre sakramenty
O chrzcie
Natura i skutki sakramentu chrztu
Szafarz sakramentu chrztu
Obrzędy chrztu i warunku wymagane od dorosłych, którzy są chrzczeni
Konieczność przyjęcia chrztu i obowiązek ochrzczonych
Imiona i rodzice chrzestni
O bierzmowaniu
O przenajświętszym Sakramencie
natura tego sakramentu i rzeczywista w nim obecność Jezusa Chrystusa
Ustanowienie i skutki Przenajświętszego Sakramentu
O warunkach koniecznych od godnego przyjęcia Komunii Świętej
O sposobie przystępowania do Komunii Świętej
O obowiązku Przyjmowania Komunii Śietej
O Ofiarze Mszy Świętej
O isticie, ustanowieniu i cleu Ofiary Mszy Świętej
O sposobie uczestniczenia w Mszy Świętej
O sakramencie pokuty
O pokucie w znaczeniu ogólnym
O skutkach i konieczności sakramentu pokuty, a takzę o warunkach godnej spowiedzi
O rachunku sumienia
O żalu za grzechy
O postanowieniu poprawy
O wyznaniu poprawy
O wyznaniu grzechów spowiednikowi
O odbyciu dobrej spowiediz
O rozgrzeszeniu
O zadośćuczynieniu czyli pokucie
O odpustach
O sakramencie ostatniego namaszczenia
O sakramencie kapłaństwa
O sakramencie małżeństwa
O naturze sakramentu małżeństwa
O szafarzu sakramentu małżeństwa sposobie zawierania małżeństwa i warunkach jego udzelania
O warunkach I przeszkodach przy zawieraniu małżeństwa

Część V

O cnotach i wadach
O cnotach głównych
O cnotach teologicznych
O wierze
O tajemnicach wiary
O Piśmie Świętym
O tradycji
O niedzieli
O miłości
O cnotach kardynalnych
O darach Ducha Świętego
O błogosławieństwach
O głównych rodzajach grzechów
O nałogach i innych ciężkich grzechach
O uczynkach miłosienych

Posłowie

 


Dane techniczne:


Ilość stron: 224


Okładka: Miękka


Rok wydania: 2020


Wydawnictwo: WDS


Mocowanie: Klejona


Inne: 


Zapytaj o produkt

Komentarze

Dodane komentarze nie są weryfikowane ani moderowane przez sklep https://www.tradycja-katolicka.pl.

Poleć znajomemu

Nasi klienci kupili także

REKLAMA --> RADIO CHRYSTUSA KRÓLA W ŁODZI <-- REKLAMA