Wybierz: PL ENG
Wybierz: £ $ PLN
Jesteś tutaj: Książki Jak feniks z popiołów. Historia kryzysów w Kościele - Henry J. A. Sire

Jak feniks z popiołów. Historia kryzysów w Kościele - Henry J. A. Sire

Waga:0.92kg
Producenci: Key4
Cena:
69.00PLN
Dodaj do koszyka
szt
  • Opis
  • Komentarze 0
  • Zapytaj o produkt
  • Poleć znajomemu

Opis

„Kościół doświadczał już kryzysów gorszych niż ten obecny”. Prawda czy fałsz?

Spośród kilku papieży, którzy flirtowali z herezją, tylko dwóch posunęło się wyraźnie za daleko: Honoriusz i Jan XXII. Honoriusz dopuścił się błędu w zakresie chrystologii  – w liście do pewnego biskupa; został za to pośmiertnie wyklęty i ekskomunikowany jako heretyk przez sobór powszechny oraz przez kilku swoich następców. Jan XXII w serii kazań głosił fałszywy pogląd o wizji uszczęśliwiającej  – błąd natychmiast wytknięty przez współczesnych mu teologów, z których część została uznana za buntowników i wtrącona do więzienia. Papież Jan odwołał swój błąd na łożu śmierci, a jego następca, Benedykt XII, niezwłocznie ogłosił bullę zawierającą definicję przeciwną do błędnego stanowiska. Czy zatem ktoś zdrowy na umyśle mógłby w ogóle wpaść na to, żeby katastrofę, jaką pod każdym względem jest pontyfikat Franciszka, porównywać z postępowaniem Honoriusza albo Jana XXII? Owszem; byłoby to jednak jak porównywanie Stalina z niesfornymi skautami.

dr Peter A. Kwasniewski
ze Słowa wstępnego

„Cóż, w każdym razie Kościół doświadczał już kryzysów porównywalnych z obecnym”.

Kryzys ariański był bez wątpienia nadzwyczaj poważny: przez kilka dziesięcioleci jedynie garstka z kilkuset chrześcijańskich biskupów zachowała ortodoksję w odniesieniu do centralnej prawdy wiary. Natomiast dzisiaj znakomita większość spośród kilkudziesięciu tysięcy biskupów na świecie nie kultywuje głównych elementów katolickiej tradycji, nie naucza Dziesięciu przykazań  – a wręcz im zaprzecza (czego przykładem jest chociażby Amoris laetitia), nie stoi na straży spójności między powszechnym, zwykłym Magisterium a nauczaniem papieża (jak chociażby w kwestii kary śmierci), wyrzeka się głoszenia Chrystusa jako 
Syna Bożego i jedynego Zbawiciela ludzkości (wystarczy chociażby przytoczyć kierunek obrany w ramach ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, który przyniósł Pachamamę i dokument z Abu Zabi). To zjawisko kolektywnego szaleństwa, zła na najwyższych szczeblach władzy kościelnej, które przejawia się na niespotykaną dotąd skalę. Nie chodzi bowiem o to, że sam król jest nagi; nagi jest cały jego dwór, a więc także wszyscy urzędnicy, którzy tworzą swoisty rząd gymnosofistów".

dr Peter A. Kwasniewski
ze Słowa wstępnego

Spis treści

Słowo wstępne | ix
Wstęp | 1

Część I: Gmach katolickiej Tradycji
1 Kościół w walce z herezjami | 7
Kościół w epoce prześladowań | 7 • Kryzys ariański | 10 • Chrześcijaństwo a cywilizacja rzymska | 13 • „Heretyccy” papieże | 16
2 Osiągnięcia średniowiecza | 21
Wieki ciemne papiestwa | 21 • Duchowość i życie intelektualne dojrzałego średniowiecza | 24 • Duch naukowy średniowiecza | 28 • Cywilizacja wiary, nadziei i miłości | 30
3 Inkwizycja – mit i rzeczywistość | 32
Kościół a tolerancja | 32 • Inkwizycja a doktryna katarów | 34 • Kościół a czary | 39 • Inkwizycja hiszpańska | 43 • Dobre i złe strony inkwizycji | 46
4 Rozerwanie katolickiej jedności | 48
Koncyliaryzm | 48 • Moralny upadek papiestwa | 51 • Europa w przededniu reformacji | 52 • Bunt bogatych przeciwko biednym | 54 • Intelektualne dziedzictwo protestantyzmu | 58 • Rozum a tradycje chrześcijańskie | 63
5 Punkt zwrotny | 67
Słabnięcie protestantyzmu | 68 • Kontrreformacja | 71 • Wojna trzydziestoletnia | 77 • 1. Pierwsze sukcesy obozu katolickiego | 77 • 2. Zdrada Francji | 80 • 3. Druga ofensywa katolicka | 83 • 4. Upadek potęgi Habsburgów | 84 • Znacznie wojny trzydziestoletniej | 85 • Żałosny przypadek Urbana VIII | 87 • Potępienie Galileusza | 92
6 Epoka fałszywego rozumu | 101
Dominacja Francji | 101 • Narodziny protestanckiej ekonomii | 104 • Choroba europejskiej duszy | 107 • Przesądy racjonalizmu | 110 • Pozostałości cywilizacji katolickiej | 115 • Oświeceni despoci i kasata jezuitów | 118 • Apogeum oświecenia | 123
7 Upadek ładu chrześcijańskiego | 129
Kościół w napoleońskiej niewoli | 129 • Destrukcja katolickiej Europy | 131 • Odrodzenie Kościoła katolickiego | 135 • Modernizm i integryzm | 138 • Inwazja barbarzyństwa | 141 • Niesłabnąca odporność Kościoła | 143 • Epoka pozornej chwały | 147
8 Wyzwania współczesnego świata | 150
Nowy ciemny wiek Europy | 150 • Iluzja nowożytnej cywilizacji | 155 • Królestwo Mammona przeciw królestwu Bożemu | 157 • Oszustwo demokracji | 160 • Kontrola myśli w społeczeństwie liberalnym | 164 • Równość a chrześcijańska hierarchia | 167 • Współczesny świat a Kościół katolicki | 171

Część II: Demontaż katolickiej Tradycji
9 II Sobór Watykański | 177
Kościół katolicki w przededniu soboru | 177 • Przygotowania do soboru | 181 • Przejęcie kontroli nad soborem przez „kraje wyzwolone” | 185 • Jan XXIII a Paweł VI | 192 • Ostatnie trzy sesje soboru | 199 • II Sobór Watykański jako zdrada wiary | 202
10 Niezmienność doktryny katolickiej a autorytet soborów | 208
Niezmienność doktryny katolickiej | 208 • Poza Kościołem nie ma zbawienia | 209 • Lichwa | 212 • Inne kwestie | 216 • Autorytet soborów | 218
11 Zniszczenie Mszy
Charakter liturgii katolickiej | 227 • Narodziny ruchu liturgicznego | 227 • Rewolucja liturgiczna | 244 • Fałszerstwa reformy liturgicznej | 253 • 1. Fałszowanie wczesnochrześcijańskich zwyczajów | 253 • 2. Niespójność nowej liturgii | 262 • Porzucenie łaciny | 266 • Msza Pawła VI jako odrzucenie Tradycji | 270 • Msza Pawła VI jako wyraz herezji | 277 • Status prawny starego i nowego rytu | 282
12 Zniszczenie kapłaństwa | 287
Moderniści odrzucają Pismo św. | 287 • Fałszywy obraz wczesnochrześcijańskiego kapłaństwa | 291 • Inwazja feminizmu | 307 • Oficjalna zdrada kapłaństwa | 318 • Kryzys kapłaństwa w Kościele posoborowym | 323
13 Koniec walki o społeczne panowanie Chrystusa | 331
Dignitatis humanae personae | 331 • Prawa i godność człowieka | 334 • Sumienie a wolność | 339 • Narzucanie a zachowywanie wiary | 341 • Tolerancja a Pismo św. | 343 • Autorytet Dignitatis humanae personae | 346 • Moderniści a wolność | 348 • Religia ludzkości | 351 • Konsekwencje społecznego panowania Chrystusa | 356
14 Z owoców ich poznacie ich | 359
Następstwa II Soboru Watykańskiego | 359 • Pontyfikat Pawła VI | 363 • Duchowe spustoszenie w Kościele | 372 • Zakłamany ekumenizm | 377 • W tym sezonie najmodniejszym kolorem będzie czerwień | 387 • Jezuici jako wzorcowy przykład upadku zgromadzeń zakonnych | 393 • Dom zbudowany na piasku | 398
15 Powrót do Tradycji | 408
Świadectwo abp. Lefebvre’a | 408 • Ruchy konserwatywne w Kościele | 427 • Instytuty tradycjonalistyczne w Kościele | 431 • 1. Bractwo św. Piusa X | 431 • 2. Instytuty zatwierdzone kanonicznie | 435 • Benedykt XVI i początki rekonwalescencji | 442 • Tymczasowy pontyfikat | 447 • „Jam zwyciężył świat” | 450

Bibliografia | 461
Indeks nazwisk | 465


Dane techniczne:


Ilość stron: 488


Okładka: Twarda


Rok wydania: 2021


Wydawnictwo: Key4


Mocowanie: Szyta


Inne: ---


Zapytaj o produkt

Komentarze

Dodane komentarze nie są weryfikowane ani moderowane przez sklep https://www.tradycja-katolicka.pl.

Poleć znajomemu

Nasi klienci kupili także

REKLAMA --> RADIO CHRYSTUSA KRÓLA W ŁODZI <-- REKLAMA