Wybierz: PL ENG
Wybierz: £ $ PLN
Jesteś tutaj: Książki Śledztwo w sprawie sekretu fatimskiego. Czy w Fatimie Maryja ostrzegała... - dr Dawid Mielnik

Śledztwo w sprawie sekretu fatimskiego. Czy w Fatimie Maryja ostrzegała... - dr Dawid Mielnik

Waga:1.00kg
Producenci: KUL

Przepraszamy, ale ten produkt jest teraz niedostępny. Skontaktuj się z nami i zapytaj, kiedy się pojawi.

  • Opis
  • Komentarze 0
  • Zapytaj o produkt
  • Poleć znajomemu

Opis

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I: Historia objawień s. Łucji oraz dzieje trzeciej części sekretu
1. Objawienia fatimskie
1.1. Ogólna charakterystyka objawień prywatnych
1.2. Objawienia poprzedzające
a) Początkowe objawienia anioła (1915)
b) Pierwsze objawienie anioła (1916)
c) Drugie objawienie anioła (1916)
d) Trzecie objawienie anioła (1916)
1.3. Właściwe objawienia fatimskie
a) Pierwsze objawienie Maryi (13 maja 1917)
b) Drugie objawienie Maryi (13 czerwca 1917)
c) Trzecie objawienie Maryi (13 lipca 1917)
d) Czwarte objawienie (15 lub 19 sierpnia 1917)
e) Piąte objawienie (13 września 1917)
f) Szóste objawienie (13 października 1917)
1.4. Późniejsze objawienia s. Łucji
a) Objawienie z 15 czerwca 1921 roku
b) Objawienie z 10 grudnia 1925 roku
c) Objawienie z 13 czerwca 1929 roku
2. Dzieje sekretu fatimskiego i jego oddziaływanie
2.1. Wątek poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi
a) Pius XI wobec poświęcenia Rosji
b) Pius XII wobec poświęcenia Rosji
2.2. Historia rękopisu trzeciej części sekretu od jego spisania do transferu do Rzymu
a) Okoliczności spisania trzeciej części sekretu
b) Okoliczności dostarczenia tekstu da Silvie
c) Okoliczności transferu tajemnicy do Rzymu
2.3. Stosunek papieży do tajemnicy fatimskiej do czasów jej upublicznienia
a) Pius XII
b) Jan XXIII
c) Paweł VI
d) Jan Paweł
e) Jan Paweł II
2.4. Oddziaływanie trzeciej części sekretu od jego publikacji
a) Okoliczności publikacji trzeciej tajemnicy fatimskiej
b) Ponowna wizyta kardynała Bertone u s. Łucji
c) Napięcia na linii Bertone–Socci
d) Świadectwo Döllingera
e) Publikacja Zavali

Rozdział II: Poszlaki kwestionujące oficjalną treść trzeciej tajemnicy fatimskiej
1. Wizja biskupa w bieli wobec istotnych problemów merytorycznych
1.1. Nieścisłości techniczne, treściowe oraz niekonsekwencje
a) Materiał użyty przez s. Łucję do spisania sekretu
b) Ilość wierszy składających się na trzecią część sekretu
c) Forma zapisu sekretu
d) Forma treści sekretu
e) Rodzaj języka zapisu
f) Data zapisania tajemnicy
g) Data oraz miejsce transferu tajemnicy do Watykanu
h) Okoliczności odczytania tajemnicy przez Jana XXIII
i) Okoliczności odczytania tajemnicy przez Pawła VI
j) Okoliczności odczytania tajemnicy przez Jana Pawła II
1.2. Zapiski we Wspomnieniach s. Łucji
a) Obiekcja pierwsza: zmiana podmiotu i związek przyczynowo-skutkowy
b) Obiekcja druga: desygnat zdania "Franciszkowi możecie to powiedzieć"
c) Obiekcja trzecia: ramy wizji
1.3. Kontekst 1960 i 2000 roku jako czas wyjawienia trzeciej części sekretu
a) Świadectwa wskazujące na koniecznoś ujawnienia tajemnicy w 1960 roku
b) Wizja biskupa w bieli a kontekst 1960 i 1981 roku
c) Wizja biskupa w bieli a jej realizacja z 1981 roku
1.4. Podejrzane działania przedstawicieli Stolicy Apostolskiej
a) Powody nieujawnienia tajemnicy w 1960 roku
b) Przemówienie kardynała Ottavianiego
c) Wizyta kardynała Bertone u s. Łucji 27 kwietnia 2000 roku
d) Wizyta kardynała Bertone u s. Łucji 17 listopada 2001 roku
e) Rozmowa kardynała Bertone z De Carlim
f) Wystąpienie kardynała Bertone w programie "Porta a Porta"
g) Konferencja z 21 września 2007 roku
h) Konferencja fatimska w Rzymie (3? maja 2010)
i) Deklaracje Ratzingera/Benedykta XVI
2. Problem poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi
2.1. Próby wypełnienia żądań Maryi
a) Inicjatywy s. Łucji podejmowane za pontyfikatu Piusa XI
b) Poświęcenie świata z 1942 roku
c) Poświęcenie Rosji z 1952 roku
d) Poświęcenie świata z 1982 roku
e) Poświęcenie świata z 1984 roku
2.2. Spór o wypełnienie prośby Matki Bożej
a) Warunki poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Mari
b) Warunki poświęcenia Rosji a poszczególne akty papieskie
c) Argumentacja i kontrargumentacja za ważnością poświęcenia Rosji w 1984 roku

Rozdział III: Trzecia tajemnica fatimska w kręgach pozawatykańskich
1. Alternatywne interpretacje wizji biskupa w bieli
1.1. Jan Paweł I jako biskup w bieli
a) Interpretacja wizji
b) Ocena interpretacji
1.2. Franciszek jako biskup w bieli
a) Sposób podejścia do wizji
b) Interpretacja wizji
c) Ocena interpretacji
2. Hipoteza kataklizmów i wojen jako istotnej treści trzeciej tajemnicy fatimskiej
2.1. Zasadnicze założenia hipotezy
2.2. Domniemane teksty oraz najważniejsze świadectwa
2.3. Ocena świadectw
2.4. Hipoteza kataklizmów i wojen wobec wcześniej przywołanych nieścisłości
3. Hipoteza apostazji jako istotnej treści trzeciej tajemnicy fatimskiej
3.1. Zasadnicze założenia hipotezy
3.2. Świadectwa potwierdzające hipotezę
3.3. Ocena świadectw
3.4. Hipoteza apostazji wobec wcześniej przywołanych nieścisłości
4. Hipoteza dokumentu opublikowanego przez Zavalę jako trzeciej tajemnicy fatimskiej
4.1. Wstępne obserwacje
4.2. Obiekcja pierwsza: brak nawiązania do "złego soboru i złej Mszy"
4.3. Obiekcja druga: problem autorstwa poszczególnych zdań
4.4. Obiekcja trzecia: układ akapitów i data napisania
4.5. Obiekcja czwarta: sposób zapisu imienia papieża oraz aluzja do grobu Piotra
4.6. Dokument opublikowany przez Zavalę wobec wcześniej przywołanych nieścisłości
5. Hipoteza dwóch części trzeciego sekretu fatimskiego
5.1. Zasadnicze założenia hipotezy
5.2. Rekonstruowana historia obu części sekretu
5.3. Zestawienie wizji biskupa w bieli z domniemaną częścią sekretu
a) Dokument opublikowany przez Zavalę jako druga część tajemnicy
b) Domniemany tekst o apostazji jako druga część tajemnicy
5.4. Mocne strony hipotezy
5.5. Słabe strony hipotezy
6. "Zły sobór i zła Msza" jako fragment orędzia fatimskiego w świetle zebranego materiału źródłowego
6.1. Zakres konotacyjny "złego soboru i złej Mszy"
6.2. Świadkowie i zależności czasowe
6.3. Zestawienie i analiza dostępnych świadectw
6.4. "Zły sobór i zła Msza" w perspektywie innych hipotez dotyczących trzeciej tajemnicy fatimskiej
6.5. Sobór i Msza w perspektywie orędzia fatimskiego
6.6. Okoliczności contra Soboru Watykańskiego II i reformy liturgicznej
a) "Czarne karty" Soboru Watykańskiego II
b) "Czarne karty" reformy liturgicznej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks 1: Pierwsza i druga tajemnica fatimska (po portugalsku czwarte wspomnienie)
Aneks 2: Pierwsza i druga tajemnica fatimska (tłumaczenie czwarte wspomnienie)
Aneks 3: Trzecia tajemnica fatimska opublikowana przez Watykan (po portugalsku)
Aneks 4: Trzecia tajemnica fatimska opublikowana przez Watykan (tłumaczenie)
Aneks 5: Dokument opublikowany przez Zavalę (po portugalsku)
Aneks 6: Dokument opublikowany przez Zavalę (tłumaczenie)
Aneks 7: Dokument Capovilli (tłumaczenie)
Aneks 8: Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących dwóch części trzeciego sekretu

Indeks osobowy

Summary

Table of contents


Dane techniczne:


Ilość stron: 580


Okładka: Miękka


Rok wydania: 2020


Wydawnictwo: KUL


Mocowanie: Klejona


Format: 17 cm x 24 cm


Inne: ---


Zapytaj o produkt

Komentarze

Dodane komentarze nie są weryfikowane ani moderowane przez sklep https://www.tradycja-katolicka.pl.

Poleć znajomemu

Nasi klienci kupili także

REKLAMA --> RADIO CHRYSTUSA KRÓLA W ŁODZI <-- REKLAMA